Dalczego warto:

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa oferuje szerokie możliwości programowe dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole.Nauczanie dwujęzyczne, w jęz. polskim i angielskim, ma na celu wykorzystanie naturalnych uzdolnień każdego dziecka do nauki języków obcych, które w późniejszym wieku zanikają. Udział w programie może znacząco wpłynąć na jego dalszą karierę edukacyjną. Realizujemy autorskie programy ułatwiające dzieciom szybkie postępy w rozwijaniu poszczególnych umiejętności. Realizacja podstaw programowych MEN wzbogacona jest o treści międzynarodowego programu IB „Primary Years Programme”.

prywatna szkoła podstawowa Łódź,prywatna szkoła podstawowa w Łodzi,szkoła podstawowa prywatna  Łódź,dobra szkoła podstawowa Łódź,szkoła podstawowa niepubliczna Łódź