Przygotowanie CV – wartościowe porady

Curriculum Vitae lub po prostu CV to wizytówka osoby poszukującej pracy, życiorys i bilet do nowego pracodawcy. Ciekawie przedstawione doświadczenie i praktyka znacznie zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia pożądanej pracy. Szablon CV zwykle zawiera cztery podstawowe części: informacje wstępne o wnioskodawcy, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne dane.

Dane podstawowe w CV

Informacje wstępne o kandydacie rozpoczynają się od części poświęconej podstawowym informacjom o autorze życiorysu. Obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres e-mail. Ponadto można podać adres i datę urodzenia. Z kolei wzory CV do pobrania nie przewidują umieszczania bardziej szczegółowych informacji, na przykład zdrowotnych czy dotyczących statusu rodzinnego.

Edukacja i doświadczenie zawodowe

W początkowej fazie kariery możliwe jest wyliczenie wszystkich ukończonych instytucji edukacyjnych od szkoły średniej w górę, łącznie z wszelkimi dodatkowymi kursami szkoleniowymi, zagranicznymi wizytami studyjnymi itp. Zawsze konieczne jest podanie pełnej nazwy instytucji, okresu studiów i poziomu wykształcenia. Kandydaci z doświadczeniem zawodowym zazwyczaj zgłaszają tylko najwyższy uzyskany poziom wykształcenia lub inne kursy odpowiednie dla stanowiska lub pracodawcy.

Doświadczenie zawodowe – ta część jest zwykle najważniejsza dla pracodawców. Choć edukacja dostarcza informacji o potencjale lub spełnieniu niektórych podstawowych kryteriów, historia zatrudnienia jest dowodem praktycznego wykorzystania umiejętności i doświadczenia. Dlatego bardzo pożądane jest zwrócenie największej uwagi na tę część.